FRIS® na Uczelniach Wyższych
FRIS® pomaga wszędzie tam, gdzie kluczowe jest zrozumienie sposobu myślenia i działania drugiego człowieka. Na Uczelni można z niego skorzystać w inicjatywach zarówno dla jednostek, jak i dla grup.

Główne obszary zastosowań FRIS® na Uczelniach Wyższych

Wiedza o Stylach Myślenia sprawdza się w wielu obszarach: w edukacji Studentów, doradztwie zawodowym, w zwiększaniu efektywności zespołów naukowych oraz w rozwoju pracowników Uczelni.

w Biurze Karier

FRIS-dla-uczelni-wyzszych-biura-karier
Stanowi narzędzie wspomagające dorad­ców zawodowych dostarczając wiedzę o predyspozycjach Studen­tów. Ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji zawodowych zwiększa szansę na znalezienie atrakcyjnego i satys­fak­cjo­nującego zatrudnienia.

w programie studiów

FRIS-dla-uczelni-wyzszych-dydaktyka
Dostarcza Studentom praktycznej wiedzy na temat własnego sposobu myślenia, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów. Wynikiem jest sprawniejsza organizacja pracy, lepsza współpraca oraz wyższe efekty kształcenia.

dla kadry Uczelni

FRIS-dla-uczelni-wyzszych-pracownicy
Wpływa pozytywnie na efekty nauczania, a na poziomie menedżerskim pozwala lepiej organizo­wać pracę zespołów i traf­niej przydzielać zadania. FRIS® rozwija kompetencje zarządcze oraz dydaktyczne kadry Uczelni.

Wybrane Uczelnie korzystające z FRIS®:

wszystkie
uczelnia prywatna
uczelnia publiczna
biuro karier

Co to jest FRIS®?

FRIS® to nowe, polskie narzędzie rozwojowe, które diagnozuje Styl Myślenia.

Służy do zrozumienia oraz prostego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Pokazuje obszary największej efektywności osobistej i zawodowej.

prosty

FRIS® jest prosty i intuicyjny. Przystępnie wyjaśnia jak ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy, nie wymagając wiedzy psychologicznej.

praktyczny

Znajomość FRIS® daje praktyczną wiedzę, którą można szybko i łatwo zastosować w wielu obszarach życia prywatnego oraz zawodowego.

polski

FRIS® został stworzony na podstawie polskich badań. Jest rozwijany oraz dopasowywany do polskich realiów i potrzeb.

prosty i praktyczny

trafnie oraz przystępnie wyjaśnia w jaki sposób ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy

ponad 70.000 osób

przebadaliśmy z pomocą FRIS® – to najszybciej rosnące polskie narzędzie diagnostyczne

całkowicie polski

opracowany przez polski zespół, na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów

dla osób i zespołów

wspiera w diagnozie i rozwoju osobistym oraz tworzeniu efektywnych zespołów

nowoczesny

zadebiutował w 2015, ale podstawy naukowe sięgają badań prowadzonych już od 10 lat

pozytywny

nie jest oceną, ani pomiarem kompetencji – każdy Styl FRIS® posiada swoje silne i słabsze strony

świetnie oceniany

4,7 (w skali 1-5) to średnia ocena raportu FRIS®, na podstawie prawie 500 otrzymanych opinii

wysoce wiarygodny

kwestionariusz FRIS® spełnia standardy wysokiej jakości narzędzi psychometrycznych

Certyfikowani Trenerzy z wykorzystaniem FRIS® diagnozują naturalne predyspozycje i wspomagają w podejmowaniu trafniejszych, bardziej świadomych decyzji, m.in. w obszarach:

festiwal-fris-zastosowania-dla-osob

Osoby indywidualne:

  • odkrywanie naturalnych predyspozycji,
  • planowanie dalszej edukacji lub ścieżki zawodowej,
  • mediacja i rozwiązywanie konfliktów,
  • wsparcie w procesie zmian,
  • poprawa komunikacji w związkach.

festiwal-fris-zastosowania-dla-zespolow

Organizacje:

  • diagnoza potrzeb przed procesami rozwojowymi,
  • odkrywanie potencjału pracowników,
  • budowanie efektywnych zespołów,
  • poprawa komunikacji,
  • rekrutacja i selekcja.

Statystyki na podstawie ponad 1600 recenzji Raportu indywidualnego FRIS® (badania satysfakcji prowadzone w latach 2015 i 2017):

0
%
mój Styl Myślenia został poprawnie określony
0
%
opis mojej osoby uważam za trafny
0
%
podoba mi się zawartość raportu
0
%
raport jest czytelny i ma interesującą szatę graficzną
0
%
chciałbym znać Styl Myślenia osób, z którymi pracuję
0
%
znajomość FRIS może ułatwiać komunikację i współpracę

FRIS® to partner strategiczny Akademii Leona Koźmińskiego, wg rankingu Times najlepszej uczelni biznesowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

akademia-leona-kozminskiego-logo-fris

Gdzie jest wykorzystywany FRIS®?

w Advanced Management Program (nowość!)

Poznaniem FRIS rozpoczął się najbardziej elitarny program rozwojowy dla prezesów i członków zarządu największych polskich spółek kapitałowych.

w programie studiów MBA

Każdy uczestnik Studiów MBA jest badany kwestionariuszem FRIS® i na zajęciach poznaje swój Styl Myślenia.

w programie studiów podyplomowych

W ramach popularnych kierunków studiów podyplomowych studenci mają okazję zapoznać się ze swoim Stylem Myślenia oraz Stylem Działania.ach.

w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami

Przeszkoleni przez FRIS doradcy pomagają odkryć obszary o największym osobistym oraz zawodowym potencjale i doradzić kierunki rozwoju.

w szkoleniach i doradztwie biznesowym

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje kursy, szkolenia oraz usługi doradztwa z wykorzystaniem FRIS dla największych polskich firm.

w pracach badawczo-rozwojowych

Wspólny projekt badawczy analizujący związki stylu myślenia menedżerów z preferowanymi warunkami pracy, satysfakcją oraz sukcesami zawodowymi.

Jakie korzyści otrzymuje Uczelnia po wdrożeniu FRIS® ?

Wyróżnienie oferty Uczelni na rynku

FRIS® to najszybciej rozwijające się polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, wykorzystywane w szerokim zakresie przez najlepszą niepubliczną uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Zachodniej: Akademię Leona Koźmińskiego.

Polskie narzędzie zweryfikowane naukowo

FRIS® powstał jako w pełni polski, oryginalny kwestio­nariusz oraz metodyka oparta na koncepcjach psychologii poznaw­czej.Został kilkukrotnie zwalidowany psychometrycznie na dużych próbach (łącznie 8691 osób) jako wysoce trafny i rzetelny.

Wsparcie konkursów NCBiR dla Uczelni (PO WER)

FRIS® jest stosowany już w setkach organizacji, dzięki czemu może pomóc osiągać kluczowe wskaźniki związane z sukcesem zawodo­wym absolwentów wspieranych przez Akademickie Biura Karier oraz podnosić kompetencje dydaktyczne i zarządcze kadry Uczelni.

Wsparcie procesu akredytacji, audytu i oceny zewn.

Warsztaty FRIS® wzmacniają kompetencje społeczne, umiejętności interpersonalne i potencjał rozwojowy Studentów, co jest bardzo wysoko oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz inne instytucje akredytujące uczelnie wyższe.

Wzbogacenie oferty dydaktycznej

Wprowadzenie podstaw psychologii poznawczej i modelu FRIS® jako elementu programu studiów pomoże zwiększyć kompetencje Studentów w obszarze zarządzania, komunikacji oraz pracy zespołowej, a w rezultacie podnieść atrakcyjność na rynku pracy.

Budowanie efektywnych zespołów naukowych

Zrozumienie stylów myślenia członków zespołów naukowych przyspiesza proces integracji zespołu, ułatwia dopasowanie zadań oraz poprawia komunikację. Wprowadzenie FRIS® do zespołu przekłada się na większą satysfakcję i szybsze osiąganie wyników.

Skuteczniejsze doradztwo zawodowe

Diagnoza FRIS® jest świetnym początkiem do zaplanowania dzia­łań rozwojowych. Poznanie naturalnych predyspozycji pozwala Studentom i Absolwentom świadomie budować swoją ścieżkę kariery i podejmować trafne, satysfakcjonujące decyzje zawodowe.

Prosty, przejrzysty model rozliczeń

Rozliczenia FRIS® z Partnerem obejmują wyłącznie raporty oraz akcesoria trenerskie. Nie stosujemy ukrytych opłat, nie oczekujemy abonamentów i nie pobieramy prowizji od usług lub produktów, które są tworzone z pomocą FRIS® i oferowane Studentom.

Interesują Ciebie informacje o Stylach Myślenia w edukacji?

Wkrótce planujemy otwarcie nowego projektu badawczo-rozwojowego dla Uczelni Wyższych, aby zbadać i zrozumieć jak wiedzę o Stylach Myślenia można lepiej wykorzystać w edukacji oraz doradztwie zawodowym dla Studentów.

Interesuje Ciebie ten temat? Zapisz się na nasz newsletter.

Nie słyszałeś o FRIS®? Poznaj opinie praktyków

Iwona Bobrowska-Budny
Talent Management Mentorka, Trenerka Biznesu
Partnerka Merytoryczna Akademii Leona Koźmińskiego

Rafał Plutecki
Dyrektor Google Campus Warsaw

Elżbieta Stelmach
Trenerka biznesu, doradczyni zawodowa, pedagożka
Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia

Nadia Kirova
Konsultantka Biznesu, Trenerka, Przedsiębiorczyni, Wykładowczyni MBA
Nikolay Kirov
Keynote Speaker, Trener, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju
Akademii Leona Koźmińskiego

Marta Borkowska-Bierć
Menedżerka, Konsultantka, Psycholożka
ZapasCzasu.pl

Wojciech “Wery” Wereszko
Przywódca, Trener, Project Manager
Były oficer Jednostki Wojskowej GROM

Akademia Leona Koźmińskiego poleca FRIS®

akademia-leona-kozminskiego-logo-fris

Założona w 1993 roku warszawska Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią o szerokim profilu biznesowym, która według krajowych rankingów edukacyjnych „Perspektyw”, nieprzerwanie od 14 lat Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce. Według klasyfikacji „Financial Times” z 2018 r. jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej

nikolay-kirov-o-fris

Nikolay Kirov

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego

We FRIS®: Wizjoner, w działaniu Entuzjasta

Od 20 lat zajmuję się edukacją menedżerską. Ponad 50.000 osób brało udział w moich wykładach i sesjach strategicznych. Testując na sobie, poznałem prawie wszystkie testy związane z rozwojem menedżerskim, aby móc z nich korzystać lub polecać je podczas szkoleń, programów rozwojowych dla firm i wykładów na studiach MBA. Gdy zobaczyłem po raz pierwszy test oraz swój raport FRIS® od razu wiedziałem, że jest on absolutnie wyjątkowym narzędziem. Łatwość z jaką jest odbierany przez uczestników szkoleń i sesji coachingowych przy jednoczesnej wyjątkowej precyzji narzędzia jest unikalna!

FRIS® pomaga skuteczniej zarządzać zespołem i realizować projekty.

Na podstawie modelu FRIS® można niezwykle skutecznie budować i zarządzać zespołami. Jako uczestnicy warsztatów, szybko doświadczamy, że różne sposoby myślenia i wynikające z nich style działania prowadzą do różnych efektów w realizowanych przez nas projektach. Sprawdziłem w praktyce, że FRIS® pozwala zrozumieć dlaczego czasami współpraca układa się łatwo, lub odwrotnie – dlaczego czasami organizacja pracy i komunikacja w zespołach zawodzi. W efekcie możemy skuteczniej i łatwiej realizować projekty biznesowe.

Polecam FRIS® jako świetne narzędzie, idealne do wsparcia rozwoju biznesowego każdej organizacji. Rozumiejąc styl myślenia i działania partnera w biznesie, jesteśmy w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje i współpracować!

Jak zacząć współpracę?

Zerknij w informator …

znajdziesz w nim recenzje praktyków korzystających z FRIS®, informacje na temat modelu współpracy – główne założenia, wskazówki, częste pytania.

… i skontaktuj się z nami!

Napisz na info@fris.pl – porozmawiajmy o współpracy.

X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Ostatni dzień zapisów na szkolenia!
Jutro startuje Festiwal Stylów Myślenia, udział = 40 zł
Odkryj Style Myślenia FRIS®
Co i po co badamy?
Zamów badanie FRIS
Szkolenie certyfikacyjne FRIS
Trenerzy FRIS® grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Zapisy na nowe szkolenia w 2019 r. są otwarte
Startujemy JUTRO - w PIĄTEK!
Ponad 40% szkoleń ma już wyprzedane miejsca!
Trenerzy FRIS® wciąż grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Dzisiaj ostatni dzień zapisów!
bilety tylko 50 zł • małe grupy • interaktywne warsztaty
Konsultacje i warsztaty FRIS® online
już od 50 zł • tylko na aukcjach 29. Finału WOŚP
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Zapisy na nowe edycje w 2021 r. są otwarte!
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Jesień 2021 - zapisy są już otwarte!
bilety w cenie 50 zł • wciąż mamy wolne miejsca!
Warsztaty FRIS® ONLINE już w sobotę!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
ponad 30 aukcji z różnymi trenerami • licytacje nawet od 1 zł
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2022 - zapisy są już otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2023 - zapisy otwarte!
Menu