FRIS® na Uczelniach Wyższych
FRIS® pomaga wszędzie tam, gdzie kluczowe jest zrozumienie sposobu myślenia i działania drugiego człowieka. Na Uczelni można z niego skorzystać w inicjatywach zarówno dla jednostek, jak i dla grup.

Główne obszary zastosowań FRIS® na Uczelniach Wyższych

Wiedza o Stylach Myślenia sprawdza się w wielu obszarach: w edukacji Studentów, doradztwie zawodowym, w zwiększaniu efektywności zespołów naukowych oraz w rozwoju pracowników Uczelni.

w Biurze Karier

Stanowi narzędzie wspomagające dorad­ców zawodowych dostarczając wiedzę o predyspozycjach Studen­tów. Ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji zawodowych zwiększa szansę na znalezienie atrakcyjnego i satys­fak­cjo­nującego zatrudnienia.

w programie studiów

Dostarcza Studentom praktycznej wiedzy na temat własnego sposobu myślenia, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów. Wynikiem jest sprawniejsza organizacja pracy, lepsza współpraca oraz wyższe efekty kształcenia.

dla kadry Uczelni

Wpływa pozytywnie na efekty nauczania, a na poziomie menedżerskim pozwala lepiej organizo­wać pracę zespołów i traf­niej przydzielać zadania. FRIS® rozwija kompetencje zarządcze oraz dydaktyczne kadry Uczelni.

Wybrane Uczelnie korzystające z FRIS®:

wszystkie
uczelnia prywatna
uczelnia publiczna
biuro karier

Co to jest FRIS®?

FRIS® to nowe, polskie narzędzie rozwojowe, które diagnozuje Styl Myślenia.

Służy do zrozumienia oraz prostego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Pokazuje obszary największej efektywności osobistej i zawodowej.

prosty

FRIS® jest prosty i intuicyjny. Przystępnie wyjaśnia jak ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy, nie wymagając wiedzy psychologicznej.

praktyczny

Znajomość FRIS® daje praktyczną wiedzę, którą można szybko i łatwo zastosować w wielu obszarach życia prywatnego oraz zawodowego.

polski

FRIS® został stworzony na podstawie polskich badań. Jest rozwijany oraz dopasowywany do polskich realiów i potrzeb.

prosty i praktyczny

trafnie oraz przystępnie wyjaśnia w jaki sposób ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy

ponad 70.000 osób

przebadaliśmy z pomocą FRIS® – to najszybciej rosnące polskie narzędzie diagnostyczne

całkowicie polski

opracowany przez polski zespół, na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów

dla osób i zespołów

wspiera w diagnozie i rozwoju osobistym oraz tworzeniu efektywnych zespołów

nowoczesny

zadebiutował w 2015, ale podstawy naukowe sięgają badań prowadzonych już od 10 lat

pozytywny

nie jest oceną, ani pomiarem kompetencji – każdy Styl FRIS® posiada swoje silne i słabsze strony

świetnie oceniany

4,7 (w skali 1-5) to średnia ocena raportu FRIS®, na podstawie prawie 500 otrzymanych opinii

wysoce wiarygodny

kwestionariusz FRIS® spełnia standardy wysokiej jakości narzędzi psychometrycznych

Certyfikowani Trenerzy z wykorzystaniem FRIS® diagnozują naturalne predyspozycje i wspomagają w podejmowaniu trafniejszych, bardziej świadomych decyzji, m.in. w obszarach:

Osoby indywidualne:

  • odkrywanie naturalnych predyspozycji,
  • planowanie dalszej edukacji lub ścieżki zawodowej,
  • mediacja i rozwiązywanie konfliktów,
  • wsparcie w procesie zmian,
  • poprawa komunikacji w związkach.

Organizacje:

  • diagnoza potrzeb przed procesami rozwojowymi,
  • odkrywanie potencjału pracowników,
  • budowanie efektywnych zespołów,
  • poprawa komunikacji,
  • rekrutacja i selekcja.

Statystyki na podstawie ponad 1600 recenzji Raportu indywidualnego FRIS® (badania satysfakcji prowadzone w latach 2015 i 2017):

0
%
mój Styl Myślenia został poprawnie określony
0
%
opis mojej osoby uważam za trafny
0
%
podoba mi się zawartość raportu
0
%
raport jest czytelny i ma interesującą szatę graficzną
0
%
chciałbym znać Styl Myślenia osób, z którymi pracuję
0
%
znajomość FRIS może ułatwiać komunikację i współpracę

FRIS® to partner strategiczny Akademii Leona Koźmińskiego, wg rankingu Times najlepszej uczelni biznesowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gdzie jest wykorzystywany FRIS®?

w Advanced Management Program (nowość!)

Poznaniem FRIS rozpoczął się najbardziej elitarny program rozwojowy dla prezesów i członków zarządu największych polskich spółek kapitałowych.

w programie studiów MBA

Każdy uczestnik Studiów MBA jest badany kwestionariuszem FRIS® i na zajęciach poznaje swój Styl Myślenia.

w programie studiów podyplomowych

W ramach popularnych kierunków studiów podyplomowych studenci mają okazję zapoznać się ze swoim Stylem Myślenia oraz Stylem Działania.ach.

w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami

Przeszkoleni przez FRIS doradcy pomagają odkryć obszary o największym osobistym oraz zawodowym potencjale i doradzić kierunki rozwoju.

w szkoleniach i doradztwie biznesowym

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje kursy, szkolenia oraz usługi doradztwa z wykorzystaniem FRIS dla największych polskich firm.

w pracach badawczo-rozwojowych

Wspólny projekt badawczy analizujący związki stylu myślenia menedżerów z preferowanymi warunkami pracy, satysfakcją oraz sukcesami zawodowymi.

Jakie korzyści otrzymuje Uczelnia po wdrożeniu FRIS® ?

Wyróżnienie oferty Uczelni na rynku

FRIS® to najszybciej rozwijające się polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, wykorzystywane w szerokim zakresie przez najlepszą niepubliczną uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Zachodniej: Akademię Leona Koźmińskiego.

Polskie narzędzie zweryfikowane naukowo

FRIS® powstał jako w pełni polski, oryginalny kwestio­nariusz oraz metodyka oparta na koncepcjach psychologii poznaw­czej.Został kilkukrotnie zwalidowany psychometrycznie na dużych próbach (łącznie 8691 osób) jako wysoce trafny i rzetelny.

Wsparcie konkursów NCBiR dla Uczelni (PO WER)

FRIS® jest stosowany już w setkach organizacji, dzięki czemu może pomóc osiągać kluczowe wskaźniki związane z sukcesem zawodo­wym absolwentów wspieranych przez Akademickie Biura Karier oraz podnosić kompetencje dydaktyczne i zarządcze kadry Uczelni.

Wsparcie procesu akredytacji, audytu i oceny zewn.

Warsztaty FRIS® wzmacniają kompetencje społeczne, umiejętności interpersonalne i potencjał rozwojowy Studentów, co jest bardzo wysoko oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz inne instytucje akredytujące uczelnie wyższe.

Wzbogacenie oferty dydaktycznej

Wprowadzenie podstaw psychologii poznawczej i modelu FRIS® jako elementu programu studiów pomoże zwiększyć kompetencje Studentów w obszarze zarządzania, komunikacji oraz pracy zespołowej, a w rezultacie podnieść atrakcyjność na rynku pracy.

Budowanie efektywnych zespołów naukowych

Zrozumienie stylów myślenia członków zespołów naukowych przyspiesza proces integracji zespołu, ułatwia dopasowanie zadań oraz poprawia komunikację. Wprowadzenie FRIS® do zespołu przekłada się na większą satysfakcję i szybsze osiąganie wyników.

Skuteczniejsze doradztwo zawodowe

Diagnoza FRIS® jest świetnym początkiem do zaplanowania dzia­łań rozwojowych. Poznanie naturalnych predyspozycji pozwala Studentom i Absolwentom świadomie budować swoją ścieżkę kariery i podejmować trafne, satysfakcjonujące decyzje zawodowe.

Prosty, przejrzysty model rozliczeń

Rozliczenia FRIS® z Partnerem obejmują wyłącznie raporty oraz akcesoria trenerskie. Nie stosujemy ukrytych opłat, nie oczekujemy abonamentów i nie pobieramy prowizji od usług lub produktów, które są tworzone z pomocą FRIS® i oferowane Studentom.

Interesują Ciebie informacje o Stylach Myślenia w edukacji?

Wkrótce planujemy otwarcie nowego projektu badawczo-rozwojowego dla Uczelni Wyższych, aby zbadać i zrozumieć jak wiedzę o Stylach Myślenia można lepiej wykorzystać w edukacji oraz doradztwie zawodowym dla Studentów.

Interesuje Ciebie ten temat? Zapisz się na nasz newsletter.

Nie słyszałeś o FRIS®? Poznaj opinie praktyków

Iwona Bobrowska-Budny
Talent Management Mentorka, Trenerka Biznesu
Partnerka Merytoryczna Akademii Leona Koźmińskiego

Rafał Plutecki
Dyrektor Google Campus Warsaw

Elżbieta Stelmach
Trenerka biznesu, doradczyni zawodowa, pedagożka
Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia

Nadia Kirova
Konsultantka Biznesu, Trenerka, Przedsiębiorczyni, Wykładowczyni MBA
Nikolay Kirov
Keynote Speaker, Trener, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju
Akademii Leona Koźmińskiego

Marta Borkowska-Bierć
Menedżerka, Konsultantka, Psycholożka
ZapasCzasu.pl

Wojciech “Wery” Wereszko
Przywódca, Trener, Project Manager
Były oficer Jednostki Wojskowej GROM

Akademia Leona Koźmińskiego poleca FRIS®

akademia-leona-kozminskiego-logo-fris

Założona w 1993 roku warszawska Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią o szerokim profilu biznesowym, która według krajowych rankingów edukacyjnych „Perspektyw”, nieprzerwanie od 14 lat Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce. Według klasyfikacji „Financial Times” z 2018 r. jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej

Nikolay Kirov

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego

We FRIS®: Wizjoner, w działaniu Entuzjasta

Od 20 lat zajmuję się edukacją menedżerską. Ponad 50.000 osób brało udział w moich wykładach i sesjach strategicznych. Testując na sobie, poznałem prawie wszystkie testy związane z rozwojem menedżerskim, aby móc z nich korzystać lub polecać je podczas szkoleń, programów rozwojowych dla firm i wykładów na studiach MBA. Gdy zobaczyłem po raz pierwszy test oraz swój raport FRIS® od razu wiedziałem, że jest on absolutnie wyjątkowym narzędziem. Łatwość z jaką jest odbierany przez uczestników szkoleń i sesji coachingowych przy jednoczesnej wyjątkowej precyzji narzędzia jest unikalna!

FRIS® pomaga skuteczniej zarządzać zespołem i realizować projekty.

Na podstawie modelu FRIS® można niezwykle skutecznie budować i zarządzać zespołami. Jako uczestnicy warsztatów, szybko doświadczamy, że różne sposoby myślenia i wynikające z nich style działania prowadzą do różnych efektów w realizowanych przez nas projektach. Sprawdziłem w praktyce, że FRIS® pozwala zrozumieć dlaczego czasami współpraca układa się łatwo, lub odwrotnie – dlaczego czasami organizacja pracy i komunikacja w zespołach zawodzi. W efekcie możemy skuteczniej i łatwiej realizować projekty biznesowe.

Polecam FRIS® jako świetne narzędzie, idealne do wsparcia rozwoju biznesowego każdej organizacji. Rozumiejąc styl myślenia i działania partnera w biznesie, jesteśmy w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje i współpracować!

Jak zacząć współpracę?

Zerknij w informator …

znajdziesz w nim recenzje praktyków korzystających z FRIS®, informacje na temat modelu współpracy – główne założenia, wskazówki, częste pytania.

… i skontaktuj się z nami!

Napisz na info@fris.pl – porozmawiajmy o współpracy.

X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Ostatni dzień zapisów na szkolenia!
Jutro startuje Festiwal Stylów Myślenia, udział = 40 zł
Odkryj Style Myślenia FRIS®
Co i po co badamy?
Zamów badanie FRIS
Szkolenie certyfikacyjne FRIS
Trenerzy FRIS® grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Zapisy na nowe szkolenia w 2019 r. są otwarte
Startujemy JUTRO - w PIĄTEK!
Ponad 40% szkoleń ma już wyprzedane miejsca!
Trenerzy FRIS® wciąż grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Dzisiaj ostatni dzień zapisów!
bilety tylko 50 zł • małe grupy • interaktywne warsztaty
Konsultacje i warsztaty FRIS® online
już od 50 zł • tylko na aukcjach 29. Finału WOŚP
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Zapisy na nowe edycje w 2021 r. są otwarte!
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Jesień 2021 - zapisy są już otwarte!
bilety w cenie 50 zł • wciąż mamy wolne miejsca!
Warsztaty FRIS® ONLINE już w sobotę!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
ponad 30 aukcji z różnymi trenerami • licytacje nawet od 1 zł
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2022 - zapisy są już otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2023 - zapisy otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2024 - zapisy otwarte!
Menu