FRIS jest najczęściej doceniany za prostotę i trafność. Czasami zadajecie nam również dodatkowe pytania – sprawdź, które z nich padają najczęściej.

Popularne pytania o FRIS

Co odróżnia FRIS od innych narzędzi rozwojowych?

FRIS jest koncepcją pozwalającą na bliższe poznanie swojego sposobu funkcjonowania i potencjału wynikającego z naturalnego sposobu myślenia. Nie jest to analiza osobowości ani analiza behawioralna i tym głównie różni się od innych dostępnych narzędzi.

Najbardziej popularne obecnie w Polsce narzędzia rozwojowe oparte są na interpretacjach typów psychologicznych zdefiniowanych przez Carla Gustava Junga. FRIS nie czerpie z teorii Junga, lecz z modeli i teorii z obszaru psychologii poznawczej.

FRIS to narzędzie polskie – stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Nie jest narzędziem tłumaczonym z innego języka i adaptowanym. Dzięki temu ma możliwość rozwijać się i dostosowywać do polskich realiów. Planujemy dalszy rozwój narzędzia poprzez rozszerzanie zakresu zastosowań oraz stałą kontrolę trafności wyników.

Co to są perspektywy FRIS?

Perspektywy FRIS wyjaśniają jakim informacjom nadajesz największy priorytet i jakie najintensywniej wykorzystujesz, szczególnie w nowych sytuacjach. Na ich podstawie możesz określić które procesy umysłowe są dla Ciebie najbardziej naturalne.

Istnieją 4 perspektywy FRIS:

  • F – Fakty
  • R – Relacje
  • I – Idee
  • S – Struktury

» więcej o perspektywach FRIS

Co mój Styl Myślenia lub Działania mogą się zmienić?

W psychologii poznawczej dominuje pogląd, że style poznawcze działają na zasadzie utrwalonych nawyków, które są wyraźne już w wieku przedszkolnym i przez resztę życia nie ulegają istotnym zmianom.

Wiele osób, jeżeli jest to od nich wymagane, przez pewien czas bez większego trudu funkcjonuje zgodnie z innym stylem myslenia. Każdy jednak zdecydowanie woli i wybiera swój naturalny sposób rozumowania, jeżeli tylko ma taką możliwość. Dlatego uważamy, że dominującą perspektywę Stylu Myślenia z modelu FRIS można uznać za trwałą preferencję.

Styl Działania, czyli kompozycja wszystkich elementów FRIS, jest z kolei strukturą względnie elastyczną. Proporcje poszczególnych elementów mogą ulegać zmianom pod wpływem doświadczeń, treningów, rozwoju czy wymagań aktualnej sytuacji zawodowej. Styl Działania nie zmienia się jednak na tyle, aby Styl Myślenia został zastąpiony innym.

Czy narzędzie FRIS jest rzetelne psychometrycznie?

Narzędzie FRIS stworzyliśmy zgodnie z wiedzą i wymaganiami stawianymi narzędziom psychometrycznym, a jego trafność i rzetelność potwierdziliśmy odpowiednimi analizami statystycznymi. W całym procesie tworzenia narzędzia uczestniczył specjalista psycholog-psychometra. Więcej informacji znajdziesz na stronie opisującej wiarygodność psychometryczną.

Jak sprawdzaliście trafność narzędzia FRIS?

Trafność narzędzia badaliśmy na wszystkich etapach projektu badawczego. Trafność teoretyczną udowodniono analizą czynnikową, natomiast trafność fasadową zgodnością z wybraną przez respondentów najbliższą sobie charakterystyką.

Pod koniec projektu przeprowadziliśmy dodatkową fazę testową z której otrzymaliśmy kilkadziesiąt informacji zwrotnych, potwierdzających trafność dopasowania stylu myślenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie opisującej wiarygodność psychometryczną.

Zastosowanie FRIS

Do kogo kierowane jest narzędzie FRIS?

Menedżerowie i liderzy zespołów
Zwiększenie kompetencji w obszarze: wywierania wpływu, motywowania, delegowania zadań i zarządzania zespołem, skuteczniejsza komunikacja z pracownikami, partnerami, klientami.

Specjaliści HR
Skuteczne narzędzie określania stopnia dopasowania profilu stylu myślenia osoby do profilu stanowiska pracy, do budowania skutecznego zespołu w oparciu o indywidualne predyspozycje w obszarze rozwiązywania problemów.

Trenerzy i coachowie
Zwiększenie kompetencji w obszarze: skutecznej komunikacji, przekazywania wiedzy, udzielania informacji zwrotnej, motywowania osób o różnym stylu myślenia. Skuteczne odkrywanie zasobów klienta, jego naturalnych predyspozycji oraz wzmacniania na drodze rozwoju.

Każdy zainteresowany własnym rozwojem
Zwiększenie świadomości swoich silnych i słabszych stron, a także większa tolerancja dla odmiennych sposobów myślenia i zarazem praktyczne narzędzie do szybszego zapobiegania i rozwiązywania konfliktów.

Czy mogę korzystać z Systemu FRIS w mojej pracy zawodowej?

Zachęcamy do korzystania z narzędzia FRIS do zwiększenia świadomości własnego funkcjonowania oraz do zastosowania w zawodach, które łączą się z odkrywaniem potencjału, zarządzaniem lub uczeniem innych osób. Aby móc przeprowadzać analizę FRIS dla innej osoby wraz z interpretacją wyników oraz informacją zwrotną należy uzyskać odpowiednie przygotowanie poprzez program certyfikacyjny FRIS. Program certyfikujący szczególnie polecamy: trenerom, coachom, specjalistom HR, doradcom zawodowym i konsultantom biznesowym.

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.

Czy mogę korzystać z FRIS w praktyce, jeśli nie znam stylu innych osób?

Najłatwiejszym i najbardziej skutecznym sposobem poznania czyjegoś Stylu Myślenia i Stylu Działania jest wypełnienie kwestionariusza FRIS. Jednak praktyka pokazuje, że wraz z poznaniem i głębszym zrozumiem swojego stylu coraz łatwiej i trafniej można rozpoznawać Style Myślenia innych osób.

Certyfikowani Trenerzy FRIS dostarczają praktycznych wskazówek pomagających zidentyfikować Styl Myślenia innych osób, jeśli nie mamy możliwości wykonania testu FRIS. Jest to umiejętność, którą warto rozwijać.

Jak zacząć korzystać z FRIS?

Istnieje kilka ścieżek, dzięki którym możesz zacząć korzystać z FRIS. Więcej o FRIS dla osób indywidualnych i firm na stronie www.fris.pl/oferta.

Jeżeli chcesz wzbogacić swoją ofertę i wykorzystać FRIS w pracy zawodowej ze swoimi Klientami, zapraszamy na szkolenie certyfikacyjne, na którym doskonale poznasz FRIS.

Fajne?
Powiedz znajomym ;)
X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Menu