FAQ – popularne pytania do FRIS®

FRISStrefa FRISFAQ – popularne pytania do FRIS®
FRIS® jest najczęściej doceniany za prostotę i trafność. Czasami zadajecie nam również dodatkowe pytania – sprawdź, które z nich padają najczęściej.

Popularne pytania o FRIS®

Co odróżnia FRIS® od innych narzędzi rozwojowych?

FRIS® jest koncepcją pozwalającą na bliższe poznanie swojego sposobu funkcjonowania i potencjału wynikającego z naturalnego sposobu myślenia. Nie jest to analiza osobowości ani analiza behawioralna i tym głównie różni się od innych dostępnych narzędzi.

Najbardziej popularne obecnie w Polsce narzędzia rozwojowe oparte są na interpretacjach typów psychologicznych zdefiniowanych przez Carla Gustava Junga. FRIS® nie czerpie z teorii Junga, lecz z modeli i teorii z obszaru psychologii poznawczej.

FRIS® to narzędzie polskie – stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Nie jest narzędziem tłumaczonym z innego języka i adaptowanym. Dzięki temu ma możliwość rozwijać się i dostosowywać do polskich realiów. Planujemy dalszy rozwój narzędzia poprzez rozszerzanie zakresu zastosowań oraz stałą kontrolę trafności wyników.

Czy FRIS® to analiza osobowości?

Styl myślenia FRIS® oraz Styl działania FRIS® nie są opisem osobowości. Służą one do opisania różnic w sposobach myślenia, reagowania, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Można stwierdzić z dużą trafnością, że stanowią istotny czynnik, który wpływa na rozwój osobowości lub też stanowi jej pewien komponent.

Co to są perspektywy FRIS®?

Perspektywy FRIS® wyjaśniają jakim informacjom nadajesz największy priorytet i jakie najintensywniej wykorzystujesz, szczególnie w nowych sytuacjach. Na ich podstawie możesz określić które procesy umysłowe są dla Ciebie najbardziej naturalne.

Istnieją 4 perspektywy FRIS®:

  • F – Fakty
  • R – Relacje
  • I – Idee
  • S – Struktury

» więcej o perspektywach FRIS®

Czy wynik badania FRIS® jest stały w czasie?

Na bazie uzyskanych przez nas wyników badania metodą testów równoległych na grupie 585 osób możemy potwierdzić wysoką stabilność względną wyników. Jest to zgodne z obecnym stanowiskiem psychologów poznawczych, że styl myślenia stanowi zbiór trwałych nawyków w obszarze percepcji i przetwarzania informacji, który w ciągu życia nie ulega istotnym zmianom. Natomiast drugi obszar interpretacyjny FRIS® – styl działania, jest względnie elastycznym komponentem diagnozy FRIS® i odzwierciedla naszą postawę i rolę, jaką najchętniej przyjmujemy pracując i rozwiązując problemy. Zmiany sytuacji życiowej i wymagań, jakie się pojawiają może skutkować zmianami stylu działania ze względu na naturalną umiejętność adaptacji, lecz nie spowodują one zmiany najważniejszego czynnika, jakim jest styl myślenia.

Czy FRIS® jest rzetelny psychometrycznie?

FRIS® stworzyliśmy zgodnie z wiedzą i wymaganiami stawianymi narzędziom psychometrycznym, a jego trafność i rzetelność potwierdziliśmy odpowiednimi analizami statystycznymi. W całym procesie tworzenia narzędzia uczestniczył specjalista psycholog-psychometra. Więcej informacji znajdziesz na stronie opisującej wiarygodność psychometryczną.

Czy wynik badania może być dobry lub zły?

Nie. Wynik badania FRIS® nie służy do rozróżniania normalnych zachowań od zachowań nieprawidłowych. Podobnie nie można mieć lepszego lub gorszego stylu myślenia – są one po prostu inne. Należy jednak pamiętać, że okoliczności, warunki i wymagania mogą sprawić, że dany styl myślenia i działania jest bardziej pożądany i dopasowany do sytuacji. Jest to właśnie podstawą do wykorzystywania analizy FRIS® w procesach rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników w organizacjach.

Czy wynik badania może być niejednoznaczny?

Może się zdarzyć, że wynik badania jest niejednoznaczny. Główną przyczyną jest nadużywanie wyboru opcji „trudno powiedzieć”, inną znacznie rzadziej spotykaną jest brak wiedzy na temat własnego sposobu funkcjonowania lub niska motywacja podczas wypełniania kwestionariusza. Należy pamiętać, że kwestionariusz FRIS® daje właściwe rezultaty pod warunkiem, że jest rzetelnie wypełniony. Przypomina to wizytę u lekarza – pacjent może liczyć na poprawną diagnozę jedynie, gdy uczciwie opisze sytuację.

Jak sprawdzaliście trafność FRIS®?

Trafność narzędzia badaliśmy na wszystkich etapach projektu badawczego. Trafność teoretyczną udowodniono analizą czynnikową, natomiast trafność fasadową zgodnością z wybraną przez respondentów najbliższą sobie charakterystyką.

Pod koniec projektu przeprowadziliśmy dodatkową fazę testową z której otrzymaliśmy kilkadziesiąt informacji zwrotnych, potwierdzających trafność dopasowania stylu myślenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie opisującej wiarygodność psychometryczną.

Zastosowania FRIS®

W jakich procesach sprawdzi się FRIS®?

Praca menedżerska, leadership
Zwiększenie kompetencji w obszarze: wywierania wpływu, motywowania, delegowania zadań i zarządzania zespołem, skuteczniejsza komunikacja z pracownikami, partnerami, klientami.

Wsparcie oferowane przez działy HR
Pomaga w określaniu stopnia dopasowania profilu stylu myślenia osoby do profilu stanowiska pracy, do budowania skutecznego zespołu w oparciu o indywidualne predyspozycje w obszarze rozwiązywania problemów.

Procesy szkoleniowe i coachingowe
Zwiększenie kompetencji w obszarze: skutecznej komunikacji, przekazywania wiedzy, udzielania informacji zwrotnej, motywowania osób o różnym stylu myślenia. Skuteczne odkrywanie zasobów klienta, jego naturalnych predyspozycji oraz wzmacniania na drodze rozwoju.

Praca nad własnym rozwojem
Zwiększenie świadomości swoich silnych i słabszych stron, a także większa tolerancja dla odmiennych sposobów myślenia i zarazem praktyczne narzędzie do szybszego zapobiegania i rozwiązywania konfliktów.

Czy mogę korzystać z FRIS® w mojej pracy zawodowej?

Zachęcamy do korzystania z narzędzia FRIS® do zwiększenia świadomości własnego funkcjonowania oraz do zastosowania w zawodach, które łączą się z odkrywaniem potencjału, zarządzaniem lub uczeniem innych osób. Aby móc przeprowadzać analizę FRIS® dla innej osoby wraz z interpretacją wyników oraz informacją zwrotną należy uzyskać odpowiednie przygotowanie poprzez program certyfikacyjny FRIS®. Program certyfikujący szczególnie polecamy: trenerom, coachom, doradcom zawodowym i konsultantom biznesowym.

» Szkolenie certyfikacyjne FRIS®

Czy mogę korzystać z FRIS® w praktyce, jeśli nie znam stylu innych osób?

Najłatwiejszym i najbardziej skutecznym sposobem poznania czyjegoś Stylu Myślenia i Stylu Działania jest wypełnienie kwestionariusza FRIS®. Jednak praktyka pokazuje, że wraz z poznaniem i głębszym zrozumiem swojego stylu coraz łatwiej i trafniej można rozpoznawać Style Myślenia innych osób.

Certyfikowani Trenerzy FRIS® dostarczają praktycznych wskazówek pomagających zidentyfikować Styl Myślenia innych osób, jeśli nie mamy możliwości wykonania testu FRIS®. Jest to umiejętność, którą warto rozwijać.

Jak zacząć korzystać z FRIS®?

Istnieje kilka ścieżek, dzięki którym możesz zacząć korzystać z FRIS®. Więcej o FRIS® dla osób indywidualnych i firm na stronie www.fris.pl/zamow.

Jeżeli chcesz wzbogacić swoją ofertę i wykorzystać FRIS® w pracy zawodowej ze swoimi Klientami, zapraszamy na szkolenie certyfikacyjne, na którym doskonale poznasz nasze narzędzie.

Jaki jest mój Styl FRIS®?

Wybierz Certyfikowaną Trenerkę lub Trenera FRIS® w Twoim mieście lub regionie, skontaktuj się z nim i umów na badanie kwestionariuszem. Znajdziesz ich na terenie całej Polski!

Jak jest oceniany FRIS®?

Wiele osób docenia prostotę i trafność Modelu FRIS®. Szczególnie zainteresowanie napotkaliśmy wśród specjalistów z branży szkoleniowej, coachingowej i HR.

X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Ostatni dzień zapisów na szkolenia!
Jutro startuje Festiwal Stylów Myślenia, udział = 40 zł
Odkryj Style Myślenia FRIS®
Co i po co badamy?
Zamów badanie FRIS
Szkolenie certyfikacyjne FRIS
Trenerzy FRIS® grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Zapisy na nowe szkolenia w 2019 r. są otwarte
Startujemy JUTRO - w PIĄTEK!
Ponad 40% szkoleń ma już wyprzedane miejsca!
Trenerzy FRIS® wciąż grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Dzisiaj ostatni dzień zapisów!
bilety tylko 50 zł • małe grupy • interaktywne warsztaty
Konsultacje i warsztaty FRIS® online
już od 50 zł • tylko na aukcjach 29. Finału WOŚP
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Zapisy na nowe edycje w 2021 r. są otwarte!
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Jesień 2021 - zapisy są już otwarte!
bilety w cenie 50 zł • wciąż mamy wolne miejsca!
Warsztaty FRIS® ONLINE już w sobotę!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
ponad 30 aukcji z różnymi trenerami • licytacje nawet od 1 zł
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2022 - zapisy są już otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2023 - zapisy otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2024 - zapisy otwarte!
Menu