Polityka prywatności

FRISPolityka prywatności

Korzystając z usług FRIS, przekazujecie nam Wasze dane osobowe i inne informacje niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonania naszych zobowiązań. Zależy nam abyście posiadali pełną wiedzę i świadomość dotyczącą wszelkich danych jakie zbieramy, w jakim celu je wykorzystujemy i w jaki sposób chronimy. Wierzymy, iż pełna przejrzystość informacji w tym zakresie przyczynia się do podniesienia zaufania  do FRIS i pozwoli Wam zrozumieć istotę naszych działań.

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności (też „Polityka”) traktujemy jako filar Waszego zaufania i gwarant bezpieczeństwa. Z tego powodu prosimy o dokładne zapoznanie się z informacji umieszczonymi w niniejszym dokumencie.

Naszymi priorytetami są:
1.    Faktyczne Bezpieczeństwo,
2.    Rzetelna Informacja,
3.    Intuicyjna transparentność,
4.    Skuteczne działanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FRIS Style Myślenia Anna Samborska-Owczarek, z siedzibą przy ul. Aleja Wojska Polskiego 150/1, 71-324 Szczecin, NIP 8512650604, REGON 361177782 zwana dalej „FRIS”:

 • jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.)
 • jest Usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422  z późn. zm.)
 • i ustala niniejszą Politykę prywatności dalej „Politykę”, która odnosi się do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych jaki i danych teleinformatycznych. Znajduje zastosowanie w ramach wszelkich usług lub stron internetowych FRIS, w szczególności usług online w domenie fris.pl

Korzystanie z usług FRIS oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki.

FRIS zbiera następujące Wasze dane:

Dane osobowe:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • dane teleadresowe,
 • numery identyfikacyjne firm,
 • adresy oraz dane bilingowe lub korespondencyjne,
 • adresy e-mail,
 • informacje o udzielonych zgodach na przetwarzanie danych.

Dane teleinformatyczne związane z korzystaniem ze stron internetowych i usług FRIS świadczonych drogą elektroniczną to głównie:

 • informacje o korzystaniu ze strony czy usługi,
 • czas korzystania,
 • adres IP,
 • logi systemowe w szczególności dostępu do zasobów,
 • typ przeglądarki i systemu operacyjnego.

Jak przetwarzamy dane?

Dane osobowe:

Dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, w szczególności w celu prawidłowego świadczenia usług, rozwoju i zarządzaniu relacjami z klientami a także w celach statystycznych, analitycznych, informacyjnych i marketingowych, w szczególności informowania o zmianach w zakresie świadczenia usług, informacji handlowych o nowych usługach czy towarach.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Każdy z formularzy zgody wymaga akceptacji zasad niniejszej polityki.

Każdy Użytkownik ma pełne prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania,  pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację Usługobiorcy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Użytkownicy korzystające z usług FRIS, w szczególności wypełniające Kwestionariusze diagnostyczne FRIS, wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych oraz informacji wynikających ze sporządzonego na podstawie kwestionariusza raportu Partnerowi serwisu FRIS, za pośrednictwem którego Użytkownik skorzystał z usługi FRIS.

FRIS nie udostępniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji wspomnianej akapit powyżej lub kiedy Użytkownik wyrazi uprzednią zgodę na takie działanie lub w sytuacji kiedy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawnych.

Dane teleinformatyczne

Podczas korzystania z stron internetowych oraz usług online FRIS, w szczególności za pomocą plików „cookies” zbieramy od Użytkowników różnego typu informacje.

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, wysyłane przez stronę internetową lub usługę online, przyjmowane przez przeglądarkę i przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji.

Strony internetowe i usługi online FRIS wykorzystują pliki cookies w  następujących celach:

 1. dopasowanie zawartości stron internetowych i usług online FRIS do preferencji Użytkownika oraz poniesienia komfortu i optymalizacji korzystania z zasobów online, w szczególności pliki te rozpoznają urządzenie Użytkownika, a także typ przeglądarki i pozwalają  wyświetlić odpowiednią stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych i usług online, co z kolei umożliwia rozwój stron i ich zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika – dzięki  tej funkcjonalności Użytkownik po zalogowaniu nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

FRIS stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do chwili wylogowania się czy opuszczenia strony internetowej.
 • Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez określony czasy ustawiony w parametrach konfiguracyjnych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarki internetowe służące do przeglądania stron internetowych często domyślnie pozwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.

Użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić preferencje dotyczące przechowywania plików cookies.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych oraz usług online
Pliki cookies umieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą pochodzić od i być wykorzystywane przez współpracujących z FRIS partnerami. W takich przypadkach pliki cookies mogą być dodatkowo wykorzystywane w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronie internetowej, w tym efektywności działań marketingowo-promocyjnych,
 • zbieranie statystyk dotyczących korzystania z naszych serwisów online,
 • zapisywania do i obsługi funkcjonalności newslettera oraz mailingu,
 • integracja z portalami społecznościowymi,
 • integracja z systemami obsługi klienta i bazami wiedzy,
 • obsłużenie procesu wypełniania kwestionariuszy badawczych, generowania i wysyłania raportów FRIS,
 • płatności internetowe.

Poza wyżej wskazanymi przypadkami FRIS nie udostępniania danych teleinformatycznych Użytkowników osobom i podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji kiedy Użytkownik wyrazi uprzednią zgodę na takie działanie lub w sytuacji kiedy obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawnych.

Bezpieczeństwo informacji

FRIS dokłada wszelkich starań aby chronić Wasze dane niezależnie od ich przeznaczenia czy sposobów przetwarzania, a w szczególności:

 • stosuje wewnętrzne procedury mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych, m.in. w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym dotyczących fizycznych i informatycznych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem,
 • sprawdza zgodność wewnętrznych procedury z zasadami niniejszej Polityki,
 • sprawdza zgodność zasad niniejszej Polityki z obowiązującym prawem,
 • stosuje szyfrowanie SSL,
 • kontroluje funkcjonowanie, bieżące działanie oraz zapewnia rozwój i aktualizację zasobów teleinformatycznych.

Zmiany

Polityka prywatności może być przedmiotem zmian, ze względu chociażby na konieczność aktualizacji czy uwzględnienia nowych rozwiązań techniczny czy prawnych.

Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną opublikowane na strone www.fris.pl/polityka, wraz z dostępem do wersji archiwalnych pod adresem www.fris.pl/polityka/archiwum. O wszelkich istotnych zmianach FRIS będzie informował wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail.

Data wejścia w życie niniejszej polityki prywatności: 29 marca 2015 r.
Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2015 r.

Kontakt

Kontakt z FRIS we wszelkich sprawach dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: privacy@fris.pl

X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Menu