Style Myślenia

FRISPoznaj FRIS®Style Myślenia
Styl Myślenia objawia się w Twojej pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji. Określa jak postrzegasz i analizujesz nowe informacje i jak podejmujesz decyzje.

Styl Myślenia FRIS®

Education_Science-13

W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia i podkreśla, że jest on trwałą cechą każdej osoby.

 

Co charakteryzuje Styl Myślenia FRIS®?

Wyznaczony przez 1 perspektywę FRIS®

Dominująca perspektywa FRIS® opisuje jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją.

Wyraża naturalne predyspozycje

Wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet oraz które mechanizmy myślowe najchętniej i najintensywniej wykorzystujesz.

Ani dobry ani zły

Nie ma lepszych lub gorszych Stylów Myślenia, natomiast może pojawić się problem niedopasowania do roli lub zadania do naturalnych predyspozycji.

Opisuje sposób percepcji i pierwszą reakcję

Objawia się w pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji – opisuje jak postrzegasz nowe sytuacje i informacje oraz jak podejmujesz decyzje.

Jest niezmienny i trwały

Działa w sposób zbliżony do utrwalonych nawyków już od wieku przedszkolnego i przez resztę życia nie ulega istotnym zmianom.

Istnieją 4 Style Myślenia

Każdej perspektywie FRIS odpowiada jeden Styl Myślenia. Faktom – Zawodnik, Relacjom – Partner, Ideom – Wizjoner, Strukturom – Badacz.

Cztery Style Myślenia FRIS®

Cztery Style Myślenia to cztery różne sposoby percepcji i wykorzystywania informacji, reagowania i rozwiązywania problemów. FRIS® nie wartościuje – zamiast dzielić na ludzi na lepiej lub gorzej funkcjonujących, podkreśla unikalność każdego sposobu myślenia.

Zawodnik

W pierwszej kolejności określa jeden nadrzędny cel, upraszcza problem, znajduje jedno proste i praktyczne rozwiązanie, szybko dąży do jego realizacji.

Dominująca perspektywa:
FAKTY

Zawodnik

Dominujący sposób myślenia: logiczny

Doceniany za: logikę, zorientowanie na cel, szybkie podejmowanie decyzji, praktyczność i konkretność.

Krytykowany za: dosłowność, brak dyplomacji, schematyczność, kategoryczność.

Partner

Określając swój cel uwzględnia z czym lub kim jest powiązany, znajduje kilka wersji rozwiązania. Łatwo odkrywa części wspólne i podobieństwa.

Dominująca perspektywa:
RELACJE

Partner

Dominujący sposób myślenia: intuicyjny

Doceniany za: empatię, okazywanie osobistego zaangażowania, dążenie do kompromisu, świadomość relacji społecznych

Krytykowany za: nadwrażliwość, podatność na nastroje, emocjonalność, niezdecydowanie

Wizjoner

Rozpatruje problem globalnie, znajduje wiele odmiennych alternatywnych rozwiązań. Spontanicznie znajduje nieszablonowe rozwiązania.

Dominująca perspektywa:
IDEE

Wizjoner

Dominujący sposób myślenia: lateralny

Doceniany za: elastyczność i nieszablonowe myślenie, pomysłowość i oryginalne koncepcje, postępowość

Krytykowany za: chaotyczność, ignorowanie zasad, niesystematyczność, generalizowanie

Badacz

Zbiera dużo informacji, kategoryzuje je i analizuje, dąży do rozwiązania optymalnego. Decyzja zapada dopiero po rozpatrzeniu alternatyw.

Dominująca perspektywa:
STRUKTURY

Badacz

Dominujący sposób myślenia: analityczny

Doceniany za: spostrzegawczość i wnikliwość, zrównoważony osąd, metodyczność, dbałość o szczegóły

Krytykowany za: perfekcjonizm, komplikowanie, drobiazgowość, długie podejmowanie decyzji

Style myślenia w świetle psychologii poznawczej

W psychologii poznawczej uznaje się, że styl myślenia, zwany też stylem poznawczym, wynika ze stałych preferencji obserwowalnych już u dzieci w wieku przedszkolnym. Stanowi utrwalane przez lata nawyki w zakresie sposobu percepcji, wykorzystywania informacji oraz rozwiązywania problemów, które w czasie dorosłego życia nie ulegają istotnym zmianom i uznawane są za typowe dla danej jednostki.

Jeżeli człowiek wykonuje pracę ściśle zdefiniowaną, wykorzystuje zazwyczaj sugerowane, „właściwe” strategie. Jeżeli jednak ma swobodę wyboru podejścia, wykorzystuje najbardziej naturalny dla siebie styl poznawczy. Celowa zmiana tego naturalnego stylu myślenia, np. wskutek ukierunkowanego treningu jest bardzo trudna i zazwyczaj przynosi jedynie krótkotrwały rezultat.

Znaczenie stylów myślenia polega przede wszystkim na tym, że pośredniczą one między zdolnościami człowieka, a ich realizacją w rzeczywistym funkcjonowaniu.

Prof. Anna Matczak, Style poznawcze w podręczniku akademickim Psychologia (t. 2), 2000

Czy Styl Myślenia to osobowość?

Style Myślenia nie opisują osobowości, tylko sposób rozumowania. Nie mówią nic o Twoim altruizmie, moralności, czy pracowitości – nie należy tych cech przypisywać do żadnego ze Stylów Myślenia. Styl Myślenia nie wskazuje również na poziom inteligencji, chociaż może sugerować jaki jej typ u Ciebie dominuje.

Najbardziej popularne w Polsce narzędzia rozwojowe oparte są obecnie na interpretacjach typów psychologicznych zdefiniowanych przez Carla Gustava Junga. FRIS® ma całkowicie odmienne podstawy – nie czerpie z teorii Junga, lecz z modeli i teorii z obszaru psychologii poznawczej.

Jesteś tutaj po raz pierwszy?
« czytaj od początku

FRIS® krok po kroku:

3. Co to jest Styl Działania?

X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Ostatni dzień zapisów na szkolenia!
Jutro startuje Festiwal Stylów Myślenia, udział = 40 zł
Odkryj Style Myślenia FRIS®
Co i po co badamy?
Zamów badanie FRIS
Szkolenie certyfikacyjne FRIS
Trenerzy FRIS® grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Zapisy na nowe szkolenia w 2019 r. są otwarte
Startujemy JUTRO - w PIĄTEK!
Ponad 40% szkoleń ma już wyprzedane miejsca!
Trenerzy FRIS® wciąż grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Dzisiaj ostatni dzień zapisów!
bilety tylko 50 zł • małe grupy • interaktywne warsztaty
Konsultacje i warsztaty FRIS® online
już od 50 zł • tylko na aukcjach 29. Finału WOŚP
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Zapisy na nowe edycje w 2021 r. są otwarte!
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Jesień 2021 - zapisy są już otwarte!
bilety w cenie 50 zł • wciąż mamy wolne miejsca!
Warsztaty FRIS® ONLINE już w sobotę!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
ponad 30 aukcji z różnymi trenerami • licytacje nawet od 1 zł
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2022 - zapisy są już otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2023 - zapisy otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2024 - zapisy otwarte!
Menu